Eva De Groote is audiomaker, schrijver en verbinder.
Ze focust op kunst en samenleving, duurzame systemen en persoonlijke revoluties.

D.I.T. Slotsymposium

D.I.T. Slotsymposium

Op 26 maart 2019 ging in de Beursschouwburg in Brussel het slotsymposium van D.I.T. (Do it together) door. Met dit symposium werd het einde van een langlopend traject van Kunstenpunt gevierd. Een traject om te onderzoeken hoe de vaak precaire situatie van de kunstenaar kan worden versterkt. Ik leidde de middag in goede banen.

meer info vind je hier

de foto is een still van een werk van Kate Krolle, de video I was lying in the darkness werd vertoond bij het begin van het symposium.