Eva De Groote is audiomaker, schrijver en verbinder.
Ze focust op kunst en samenleving, duurzame systemen en persoonlijke revoluties.

Duo dates

Duo dates

Greentrack Gent vroeg me om een portret te maken van DUO DATES, een format waarin mensen met uiteenlopende achtergronden samen op date werden gestuurd. Doel: ideeën uitbroeden die meer diversiteit kunnen brengen in de Gentse kunstensector.

Ik maakte een audio-impressie (samen met Ruben Nachtergaele) en een geschreven portret.

DUO DATES is een initiatief van Greentrack Gent, Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten, rekto:verso, De Centrale en het Minderhedenforum.

met dank aan Hanan El Kadouri en Karim Kalonji