Eva De Groote is audiomaker, schrijver en verbinder.
Ze focust op kunst en samenleving, duurzame systemen en persoonlijke revoluties.

Simplify Life

Simplify Life

Op de tweede Simplify Life Inspiratiedag interiewde ik politicoloog Olivier Pintelon. Hij schreef een boek over de strijd om tijd. Daarin geeft hij een historisch overzicht over onze werktijd en voert vanuit die analyse een vurig pleidooi voor een arbeidsduurverkorting van onze huidige werkweek. Ik voelde hem aan de tand over het verband tussen tijd en duurzaamheid.